ANDRZEJ KAWCZYŃSKI

+48 508 769 806

detektyw@adsecurity.com.pl

  • wywiad gospodarczy
  • wywiad personalny
  • ustalenia adresowe
  • wykrywanie podsłuchów i dyktafonów
  • bezpieczeństwo dzieci
  • sprawy rozwodowe
  • obsługa prawna
  • obserwacja