Zabezpieczenie 24 godziny na dobę.

Alarmy zgłaszane przez SSWiN, transmitowane są do naszej Stacji Monitorowania w celu zdefiniowania alarmu, poprzez nawiązanie połączenia wizyjnego, które określa przyczynę zgłoszenia. W sytuacji zagrożenia na miejsce zdarzenia wysyłana jest grupa interwencyjna. Patrol interweniując posiada dobre rozeznanie w sytuacji na obiekcie. Dzięki systemowi kamer zna liczbę intruzów i miejsce, w którym się znajdują. W bardziej rozbudowanych systemach bieżący obraz z obiektu może być bezpośrednio przekazywany do wozu patrolowego.